Google

Anketa

Výzva pro pamětníky

V Sokolské ulici v Oseku v parku u objektu bývalé Jepy stojí korintský sloup, který pochází patrně z počátku 18. století a je zapsaný na seznamu památek. Vzhledem ke ztrátě sochy Panny Marie je v současnosti sloup pouze smutným torzem. Pro rekonstrukci barokní památky je nezbytné pro vést kopii plastiky podle dochované dobové fotografie.
Obracíme se proto s prosbou o pomoc nejen na sběratele starých fotografií Oseka, ale i na ostatní občany, zda nemají dobové fotografie sloupu, které by nám mohly pomoci při jeho restaurování.

Výzva pro pamětníky

Litvínovsko v číslech

Rozsáhlé články:739
Drobnější články:479
Encyklopedická hesla:547
Kategorie:86
Komentáře:219
Ankety:17
Kvízy:30
Autoři:240
Odkazy:19
Fotografie a obrázky:4286
Videa:166

Poslední komentáře

Informace

Náhodný obrázek

Kaplička naproti mlýnu č.p.26
Miroslav KOVÁŘÍK
Pražská brána, u níž roku 1515 při velkém požáru došlo k velkému masakru, zanikla v roce 1829
Obr.16:
Část bývalé továrny E.G.Pick budované postupně v letech cca 1890 až 1900
Hlavní sál, zatím bez střešní krytiny.
DMD,1963, Učte se čarovat
Dnes tvoří převážnou většinu této ulice paneláky, ale na mapě z r. 1953 po nich zatím ani vidu...
Pohled od kolejiště mosteckého nádraží na město a Zámecký vrch roku 1913