Google

Anketa

Jaké období Litvínova Vás nejvíce zajímá?
Jaké období Litvínova Vás nejvíce zajímá?

Litvínovsko v číslech

Rozsáhlé články:739
Drobnější články:479
Encyklopedická hesla:547
Kategorie:86
Komentáře:219
Ankety:17
Kvízy:30
Autoři:240
Odkazy:19
Fotografie a obrázky:4286
Videa:166

Poslední komentáře

Informace

Náhodný obrázek

Kopisty náležely do řetězce obcí, jejichž historický vývoj je úzce svázán s postupem osídlování povodí Bílého potoka. Jejich likvidací byla v této ose přerušena sídelní kontinuita mezi Litvínovem a Mostem. Místní tvrz měla nejvíce dochovaných prvků původní stavby, náležela mezi památky. Byla likvidována spolu s obcí a proveden výmaz ze seznamu památek
Křížení ulic Vrchlického a Osecké
Dubí, Kutný Vrch - foto Rudolf Jekal 13.5.1967, v této době byl nápis na pomníku  ještě velmi dobře čitelný
Větrací šachta, dnes č. p. 590
Smutná krajina Mostecka, fotoaparátem Josefa Sudka
Boží muka v Krátké ulici
Občanská beseda v Lomu
V místech přímého podrubání se očekával maximální pokles povrchového terénu 9,66 m. který se měl v jednotlivých letech projevit takto: