Google

Anketa

Výzva pro pamětníky

V Sokolské ulici v Oseku v parku u objektu bývalé Jepy stojí korintský sloup, který pochází patrně z počátku 18. století a je zapsaný na seznamu památek. Vzhledem ke ztrátě sochy Panny Marie je v současnosti sloup pouze smutným torzem. Pro rekonstrukci barokní památky je nezbytné pro vést kopii plastiky podle dochované dobové fotografie.
Obracíme se proto s prosbou o pomoc nejen na sběratele starých fotografií Oseka, ale i na ostatní občany, zda nemají dobové fotografie sloupu, které by nám mohly pomoci při jeho restaurování.

Výzva pro pamětníky

Litvínovsko v číslech

Rozsáhlé články:739
Drobnější články:479
Encyklopedická hesla:547
Kategorie:86
Komentáře:219
Ankety:17
Kvízy:30
Autoři:240
Odkazy:19
Fotografie a obrázky:4286
Videa:166

Poslední komentáře

Informace

Náhodný obrázek

Loděnice
Vybraný osobnostní list žáka vyšší skupiny I.jednotřídní školy obecné v Horním Litvínově.Školní rok 1900/1901
Važírna, z které se vlečkou uhlí dopravovalo dál.
Dům čp.2773
Jedna z krytových místností
Objekt skladiště č. p. 800, před nímž bývalo uskladněno dřevo a také zde byla garáž
Za Domaslavicemi je výběh pro koně, když pojedete po cestě dál asi 300.m narazíte na hospůdku se zahrádkou