Google

Anketa

Vyberte nejlepší heslo

Takováto hesla, jsme vykřikovali pod tribunami v 50.-80.letech

Vyberte nejlepší heslo

Litvínovsko v číslech

Rozsáhlé články:739
Drobnější články:479
Encyklopedická hesla:547
Kategorie:86
Komentáře:219
Ankety:17
Kvízy:30
Autoři:240
Odkazy:19
Fotografie a obrázky:4286
Videa:166

Poslední komentáře

Informace

Náhodný obrázek

Dolní Jiřetín
Pod Domečkem
Mezibořská 147
Místo bývalého kostela
Areál dolu Julius III. po bombardování v září 1944. Na pobořených budovách v pravé části fotografie je vidět jeden Johnův obraz s postavou havíře
Daniela Marešová si prohlíží v částí hřbitova věnovanému padlým v bojích, pamětní desku
Litvínov postupuje do II.ligy.Fotografie z Třebíče
Bylo zde v provozu několik hlubinných dolů a byla tu i dosti zvláštní krajina, taková zemědělsko-průmyslová step, plná už ne příliš obdělávaných polí, menších i větších vodních propadlin a kulatých kráterů po spojeneckých bombách, naplněných povrchovou vodou, které byly plné života
Situace v 60 letech minulého století ulice Podkrušnohorská, ještě před
přemostěním.