Google

Anketa

Výzva pro pamětníky

V Sokolské ulici v Oseku v parku u objektu bývalé Jepy stojí korintský sloup, který pochází patrně z počátku 18. století a je zapsaný na seznamu památek. Vzhledem ke ztrátě sochy Panny Marie je v současnosti sloup pouze smutným torzem. Pro rekonstrukci barokní památky je nezbytné pro vést kopii plastiky podle dochované dobové fotografie.
Obracíme se proto s prosbou o pomoc nejen na sběratele starých fotografií Oseka, ale i na ostatní občany, zda nemají dobové fotografie sloupu, které by nám mohly pomoci při jeho restaurování.

Výzva pro pamětníky

Litvínovsko v číslech

Rozsáhlé články:739
Drobnější články:479
Encyklopedická hesla:547
Kategorie:86
Komentáře:219
Ankety:17
Kvízy:30
Autoři:240
Odkazy:19
Fotografie a obrázky:4286
Videa:166

Poslední komentáře

Informace

Náhodný obrázek

1899
Cáchovna Dolu Pluto II - místo každodenních raportů a poslední i první cigarety
Most - Velkodůl Čs.Armády severní stěna, uložení sedimentů bývalého Komořanského jezera rok 1961
Bezručova ulice 2008
Drobné mince
Jedna z tří větrných jam, všechny nesou zápis zasypání r.2008
Hamerský mlýn-asi 1910.
Hranice důlních měr dolů Pavel II., Marie a Wilhelm ze  40 let. 20. století